En France : 4 rue de Ventadour, 75001 Paris Tél. : +33(0)1 42 96 20 29 / Fax : 01 40 20 92 79 info@tourisme-japon.fr https://www.tourisme-japon.fr
, En France : 4, rue de Vendatour, 75001 Paris Tél : +33 (0)1 44 35 55 39 - Fax : +33 (0)1 44 35 55 90 djamel.belabbaci@jal.com http://www.jal.co.jp/jex/
4, Rue de Ventadour - 75001 PARIS Tél : +33 (0)1 44 35 55 39 - Fax : +33 (0)1 44 35 55 90 djamel.belabbaci@jal.com http://rac.churashima.net/index.html
Kagoshima Airport Building, 787-4 Fumoto, Mizobe-cho, Krishima-Shi, Kagoshima, 899-6495, Japan Tél : +81 995 58 215 - Fax : +81 995 58 3904 kotaro.fukuda@jal.com http://www.jac.co.jp/
3-24 Yamashita-Cho, Naha-shi, Okinawa, 900 0027, Japan Tél : +81 98 857 2112 - Fax : +81 98 857 9396 tsukasa.hokama@i-love-jta.co.jp http://www.jal.co.jp/jta/
En France : 4, rue de Vendatour, 75001 Paris Tél : +33 (0)1 44 35 55 39 - Fax : +33 (0)1 44 35 55 90 djamel.belabbaci@jal.com http://www.jair.co.jp/about/news/
En France : 4, rue de Vendatour, 75001 Paris Tél : +33 (0)1 44 35 55 39 - Fax : +33 (0)1 44 35 55 90 djamel.belabbaci@jal.com http://www.fr.jal.com/frl/fr/
4F Tsukiji KY Bldg., 4-7-5 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045 Japan Tél : +81 3 5148 1733 / Fax : +81 3 5148 1736 coachman@tonichi.co.jp http://www.japan-coachman.com
G.T.S Building, 2-9-12 Minami Ikebukuro Toshima-Ku, Tokyo 171-0022 Tél : +81 3 3986 8880 / Fax : +81 3 3986 8839 tour@sogouniversal.com http://www.sogouniversal.com